Reklamacije i zamjena

Zamjena podrazumijeva slanje proizvoda na adresu tvrtke Dolet d.o.o. o vlastitom trošku i pregled proizvoda od strane djelatnika Dolet d.o.o.. Ako Kupac preuzme proizvod kojeg želi zamijeniti za drugu veličinu ili drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem internetske prodavaonice Dolet d.o.o. na tel. 385 99 592 6961 . Ako se pregledom ustanovi da je proizvod ispravan, isti će biti zamijenjen za drugi artikal ili drugu veličinu, po želji Kupca. Zamijenjeni proizvod Dolet d.o.o. potom besplatno šalje na adresu Kupca.

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu i dostavi ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pošiljku. Ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja / nedostataka, preporučuje se da Kupac odbije primitak istog jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Dolet d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ako Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije i svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: shop@dolet.hr, na sjedište Dolet d.o.o., Velika Gorica, Horvatova 41, ili usmeno na broj telefona 385 99 592 6961 .

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i-ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim ili slučajnim mehaničkim postupkom koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost Kupca za kupljeni proizvod.

Prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca, troškove vještačenja snosi Kupac ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Proizvod koji se reklamira mora sadržavati originalno pakiranje, te biti predočen uz originalan račun. Ako se ustanovi da je reklamacija valjana, Kupcu će proizvod biti zamijenjen ili će mu se vratiti novac. Reklamirani proizvod Dolet d.o.o. potom besplatno šalje na adresu Kupca.

Adresa za slanje reklamiranih/zamijenjenih proizvoda:
Dolet d.o.o., Velika Gorica, Horvatova 41
OIB: 01246875022
Telefon 385 99 592 6961
E-mail: shop@dolet.hr