• Opis:

Lagan (2300g) tandemski rezervni padobran. Nosivost do 212 kg. Propadanje pri max. opterećenju 5,45 m/s.

Boja: žuta