• Opis:

Više vrsta karabinera. Od ALIAS aluminijskih preko POWERFIX čeličnih do laganih EASINESS.

Karabineri koji odgovaraju Vašim potrebama.