• Opis:
  • Tehnički podaci:

FGQ serija rezervnih padobrana se odlikuje malom težinom, kvadratnoog su oblika strukture saća sa propadanjem manjim od 5 m/s,